Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej jako RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) jest PROFCODE Tomasz Sułkowski, ul. Startowa 20, 80-297 Banino, tel. 530 869 969, email: info@profcode.eu.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Cel i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w celu wysyłania na podany adres e-mail newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych:

  • imię, nazwisko, nazwa firmy
  • adres email
  • nr telefonu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom:

a/ świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze;
b/ obsługującym systemy informatyczne;
c/ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na nadesłane poprzez formularz zapytanie.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Prawa w stosunku do przekazanych danych:

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,
b/ sprostowania danych,
c/ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
d/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
e/ wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem)
f/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych.

W celu modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych lub odwołania zgody Użytkownik powinien wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej info@profcode.eu z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana

Polityka plików cookies:

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę internetową użytkownika określonych ustawień oraz danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików cookies pozwala więc na odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem anonimowych danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość.

Pliki cookies przeznaczone są do poprawnego korzystania ze stron serwisu i wykorzystywane są w szczególności w celu obsługi formularza kontaktowego.

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z opcji Pomoc w przeglądarce.

Scroll to Top